Treningi motywacyjne pracowników

Coraz częściej duże korporacje organizują dla swoich pracowników treningi motywacyjne, które mobilizują personel, co skutkuje na ich wydajność i jakość wykonywanej pracy.

Jedną z największych zalet treningów motywacyjnych jest to, że tworzą one wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Oprócz tego, że pracownik czuje się bardziej zaangażowany i tym samym bardziej zmotywowany, nabiera on również nowych umiejętności. Jednocześnie, pracodawca korzysta nie tylko z bardziej zmotywowanego pracownika, ale także z tego, który jest teraz lepiej przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.

szkolenie

Jednakże, aby treningi motywacyjne były naprawdę skutecznym narzędziem muszą być przeprowadzane prawidłowo. Oto pięć wskazówek, które zapewnią, że szkolenie będzie skutkowało zarówno zwiększeniem umiejętności pracowników, jak i ich większą motywacją.

Podkreślenie pracy personelu.

W zależności od rodzaju pracy, jaką wykonują pracownicy, niektórzy z nich mogą czuć się tak, jakby ich codzienne obowiązki były dalekie od ogólnej misji firmy. Pracownik może czuć się nieważny jako osoba fizyczna, a jego praca może być wykonana przez każdego. Treningi motywacyjne stanowią okazję do zademonstrowania wartości każdego pracownika i pokazania, w jakim sensie ich działalność wpływa na przedsiębiorstwo.

Wykorzystanie szkoleń w celu poprawy efektywności pracy.

Większość ludzi, pracujących długo w jednej firmie, ma doświadczenie w integrowaniu nowych systemów lub sposobów działania, które w rzeczywistości utrudniają wydajność. Podczas gdy wszystkie nowe procesy mogą tymczasowo obniżyć wydajność pracowników, ostatecznym celem szkoleń powinna być poprawa efektywności pracy. Menedżerowie, którzy utrzymują otwartą komunikację z pracownikami, będą mieli pojęcie, gdzie można usprawnić przepływ pracy i w jaki sposób treningi motywacyjne mogą w tym pomóc.

Identyfikacja mocnych stron pracowników.

Treningi motywacyjne mogą być wspaniałą szansą dla kierownika, aby mógł podkreślić mocne strony swoich pracowników i je rozwijał. Jak? Na przykład, zapewniając specjalistyczne szkolenia z określonej dziedziny.

Wzmocnienie więzi między pracownikami.

Treningi motywacyjne to czas, kiedy pracownicy mają ze sobą większą styczność niż dotychczas i spotykają się w celu rozwiązywania problemów. Może to skuteczniej wzmacniać więzi między pracownikami niż ćwiczenia służące wyłącznie promowanie budowania zespołu. Pracownicy mogą podczas treningu pracować nad wspólnym celem, który będzie miał pozytywny wpływ na ich codzienne życie zawodowe.

Poprawa długoterminowego rozwoju kariery zawodowej.

Pracodawcy mogą zademonstrować swoje zaangażowanie wobec pracowników i zwiększyć ich motywację, pokazując, że dbają o ich karierę zawodową w dłuższej perspektywie czasowej. Do tego typu rozwoju można podejść poprzez współpracę z pracownikami w celu określenia ich celów i pracy nad treningami, które mogą im pomóc w ich osiągnięciu.

Kluczem do efektywnego wykorzystania treningów motywacyjnych jest dobra komunikacja pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Szef, który rozumie mocne strony i długoterminowe cele pracowników, może lepiej pomóc w określeniu rodzaju szkolenia, które będzie motywować pracowników.

Pracownicy, którzy mają możliwość odbycia treningi motywacyjne, które uczy ich umiejętności przydatnych w pracy w perspektywie krótko- i długoterminowej, będą bardziej zaangażowani i będą mieli większe poczucie lojalności wobec pracodawcy.źródła:
http://www.wykladymotywacyjne.pl/