Studia na kierunku Transport

Transport jest siłą napędową prosperujących gospodarek. Nasze zwykłe wyjazdy do pracy, podróże służbowe i przepływ towarów wymagają bezpiecznego, wydajnego i niezawodnego transportu. Stosowane środki transportu obejmują transport lotniczy, morski, kolejowy, drogowy i rurociągowy, podczas gdy lotniska, porty, terminale kolejowe i autobusowe, magazyny i centra dystrybucyjne działają jako węzły w ramach sieci transportowych.

Studia na kierunku Transport dają możliwości zatrudnienia m.in. na stanowisku kierownika ds. transportu i logistyki, którego zadaniem jest dążenie do skutecznego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Poza tym absolwenci mogą zostać równie ważnymi graczami w przedsiębiorstwach, takimi jak:

studia

Operatorzy transportowi zapewniają, że nasze usługi kolejowe, autobusowe i autokarowe są świadczone bezpiecznie, efektywnie i terminowo.

Studia na kierunku Transport mają na celu zapewnienie solidnego ugruntowania wszystkich aspektów usług transportowych, logistycznych i dystrybucyjnych. W czasie zajęć uczniowie mają styczność z tematami z różnych sektorów, w tym z operatorów kolejowych, firm autobusowych i autokarowych, zewnętrznych operatorów logistycznych, firm konsultingowych, a nawet sił zbrojnych. Studia - Transport, oferują także lekcje dotyczące okoliczności operacyjnych oraz ekonomicznych, w tym transportu pasażerskiego. Dzięki poznaniu tak wielu istotnych stron transportu, osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, są gotowe do podjęcia samodzielnej pracy.

W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne zastosowanie informacji przekazanych przez nauczycieli, wygłaszane wykłady, warsztaty oraz prace grupowe. Studia na kierunku Transport kładą szczególny nacisk na to, aby dać uczniom szansę na wielką karierę zawodową. Co najważniejsze podczas kilkuletniej nauki studenci mają możliwość odbycia specjalnego stażu zawodowego w firmie z branży transportowej i logistycznej. Przez co po ich ukończeniu można osiągnąć swój cel i znaleźć zatrudnienie w sektorze logistyki lub pracować w zarządzaniu transportem pasażerskim, lub turystyką.

Studiowanie transportu wiąże się z poznaniem tematów związanych z wyzwaniami i problemami dotyczącymi transportu, podstawami turystyki, zarządzaniem transportem pasażerskim, zakupami i dostawą, zarządzaniem produkcją i różnorodnymi procesami, globalną strategią biznesową, sprawowaniem władzy nad strategicznym łańcuchem dostaw, a także ekonomią i polityką transportową.